İş Sağlı ve Güvenliği

İSG Politika

Genel

Boğaz Endüstri ve Madencilik Ltd. (BEM Ltd.) İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sürecine katkı koyacak politika ve kuralları aşağıda özetlenmiştir.

Sorumluluk

Her çalışan kendi sağlık ve güvenliğinden sorumludur.

Yönetim İSG sürecini belli kural ve prensipler çerçevesinde en verimli şekilde yönetmekle yükümlüdür.

 İSG Yükümlülük

Her BEM Ltd veya taşeron çalışanı İSG prosedür, talimat ve ilgili kurallarını uygulayarak güvenli şekilde çalışmakla sorumludur.

Herhangi bir çalışan BEM Ltd’ nin sorumlu olduğu yerlerde güvenliği tehlikeye atacak şekilde bir davranış sergileyemez veya bu tip çalışmaları üstlenemez.

İSG Kurallarına Uyum

İşe alımlarda ön koşul İSG kurallarına ve direktiflerine tam olarak  uyulmasıdır.

Yaralanmalar / Kritik Olaylar / Tehlikeli Davranışlar

Bütün yaralanmalar, kritik olaylar ve güvensiz davranışlar soruşturulmalıdır. Düzeltici faaliyet en kısa sürede hayata geçirilmelidir. Ciddi yaralanmaya sebep olma potansiyeli olan olaylar ve çözümleri BEM Ltd ve taşeron çalışanlar arasında paylaşılmalı ve onlara yeterli bilinçlendirme çalışması yapılmalıdır.

Güvenlik Gözlemleri ve Denetimler

Beyaz / mavi yaka ve taşeron personel fabrika içi İSG denetimlerine ve güvenlik gözlem turlarına katılmaktadırlar. Yöneticiler İSG gözlemlerinde saptanan düzeltici faaliyet kayıtlarını tutmak zorundadır.

 Eğitim

Eğitim sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlayabilmek açısından önemlidir.

Her çalışan genel ve özel İSG kural ve prensiplerini bilmek zorundadır. Çalışma ortamındaki güvensiz davranışları ve koşulları saptayıp düzeltmekle yükümlüdürler.

Taşeronlar kendi iş alanı ile ilgili İSG kural ve prosedürleri konusunda eğitime tabi tutulmalıdır.