İSG Vizyon ve Misyon

Vizyon

Vizyonumuz, akılcı ve pratik yöntemler izleyerek BEM Ltd’ nin “Sıfır Kaza” amacına ulaşmasını sağlamaktır.

Misyon

Misyonumuz, İSG hedeflerimize ulaşırken İSG Takımını yönetme konusunda en iyi olmak ve Sürdürülebilir Kalkınma konusunda sektör lideri olabilmektir.