İSG Yönetim Sistemi

  Yeşil Piramit İSG Yönetim Sistemi İSG sürecinin yönetilmesi için gerekli olan minimum gereklilikleri belirler. Bu gereklilikler OHSAS 18001 standartları ile uyumludur. İSG Yönetim sisteminin amacı iş kazaları,  yaralanmaları ve meslek hastalıklarını  önlemek için gerekli olan kapasite, yeterlilik ve yetkinlikleri açıkça belirlemek ve izlenmesine olanak sağlamaktır. BEM Ltd İSG Yönetim Sistemi 19 Bloktan oluşan ve Yeşil Piramit diye adlandırılan bir sistem içerisinde yönetilmektedir. Sistemdeki amaç her bir bloğun tam olarak uygulanması ve her bloğun hedeflerine ulaşabilmesini sağlamaktır.