İnsan Kaynakları

 

İnsan Kaynakları Politikası:

Amacımız, toplumumuzda tercih edilen bir işveren olma yanında hedeflerimizi gerçekleştirebilecek cezbedici, koruyucu ve gelişen bir insan gücü yaratmaktır.

Çevremizde şeffaflık, yönetimde liderlik ve çalışanlarımızı eğitmek; tüm alanlardaki çalışmalarımızın hedeflerini tutturmak ve stratejilerimizi başarmak için gereklidir.

Politikamız 4 ana süreç altında toplanmıştır.

*  Planlama ve Yeni Eleman Alımı

*  Eğitim ve Geliştirme

*  Maaşlar / Ödenekler

*  İletişim / Organizasyonel Gelişim

 

Kapsam:

İnsan Kaynakları Politikası aşağıdakileri kapsamaktadır :

*  BEM

*  Tüm Çalışanlar

*  Her yönü ile yönetsel yeterlilikler  ve insan gücünün idaresi ki buna, eğitim, yeni eleman ve

ödemeler de dahildir.

 

Yöntem / Bilim

Prosedür geliştirme, prosedürlerin onayı,

ISO tarafınan kontrol ve hassasiyeti

 

BEM İdaresi:

IK politikasını değiştirmek gerektiğinde karar verir.

Politikanın yerine getirilmesi için emir ve direktifleri açısından yetkilidir.

İK. gösterge ve performansını onaylar.

Tüm çalışanlar  için İK. politikasının uygulanmasını onaylar.