İSG Sorumlulukar

  BEM Ltd.  Yönetimi :

  • Aktif olarak İSG sürecini yönetir.
  • İSG politikalarının, standartlarının, kural ve prosedürlerinin uygulanmasına destek verir ve geliştirilmesine öncülük eder.
  • İSG yasa, kural ve prensiplerine uyumlu olunduğundan emin olur.
  • İSG performans hedeflerini takip eder ve sonuçları raporlar.
  • İSG sürecinin ana süreçlerinin içerisine  entegre edilmesini sağlar.