Çevre

 

Çevre Politikası

Taahhüdümüz sürekli çevre performansını iyileştirerek yaptığımız işe ve topluma pozitif katkı koymaktır.

Biz dünyada kabul görmüş Çevre Yönetim Sistemini uygulayıp performansımızı takip etmekteyiz.

Çevreyle ilgili taahhütlerimizi temel ve yardımcı süreçlerimizin içerisine adapte ettik.

Operasyonlarımızda, üretilen ürünlerimizde ilgili çevre yasalarına, tüzüklerine, standartlarına bağlıyız. Sektörümüzde çevreye saygılı ve korunmasına katkı koyan öncü kuruluşlardan biriyiz.

Mal ve hizmet alımı yaptığımız tedarikçi ve taşeronlarımızın çevreye saygı gösteren ve koruyan politikalara ve uygulamalara sahip olmalarına isteriz.

Çevresel taahhütlerimizi sürekli yükseltilen ve iyileştirilen hedefler olarak önümüze koyarız. Çevresel gelişimimizi sürekli izler ve kontrol ederiz.

Operasyonlarımızın çevresel etkilerini sürekli değerlendirir ve ölçeriz. Değerlendirmeye göre süreçlerimizin çevreye etkilerini minimuma indirmeyi ve sektörümüzde çevreyi koruma konusunda örnek kuruluş olmayı kendimize ilke edindik.