Misyon ve Vizyon

Boğaz Endüstri ve Madencilik, Holcim Lübnan’ın bir yan kuruluşu olup, çimento üretim ve pazarlama faaliyetlerini KKTC pazarında yürütmektedir.

Misyonumuz, kendi alanımızda en saygın ve cazip kuruluş olmaktır.

Startejimiz, kaliteli ürün ve hizmet sunarak devamlı müşteri memnuniyetini sağlamaya dayanmaktadır. Çimento üreticisi olarak faaliyetlerimizi devam ettirebilmek için Sürdürelebilir Kalkınma ilkelerine bağlıyız, Çevreye saygılıyız ve KKTC’de sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Bu strateji global politika “Kalite – Çevre – Güvenlik” doğrultusunda elde edilmiş ve yönetim sistemleri ile birleştirilmiştir:

Bu yüzden, Taahhütlerimiz:

  • Ürün üzerinde Kalite, Çevre ve Güvenlik bakımından uygulanabilcek KKTC yerel ve LH Grup standartlara, yasalarına ve idari şartlara uymak.
  • Kalite, Çevre ve Güvenlik konularında personelimizi eğitmek ve bilinçlendirmek amacıyla finansal ve insan kaynakları sağlamak.
  • Kalite, Çevre ve Güvenlik bakımından performansın artırılması ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak için Temel Performans Göstergelerini tanımlamak.
  • Paydaşlarımızla (müşteri, tedarikçi, çalışanlar, yetkililer…) karşılıklı güven ortamı sağlamak ve birlikte ilerlemek için, şeffaf ve açık iletişim kurmak.
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi, doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmak.

Yukarıdaki belirtilen stratejinin takibi ve uygulaması yönetim sistemlerin aracılığıyla gerçekleşir:

  • Kalite için ISO 9001
  • Çevre için ISO 14001
  • Yeşil Piramit