Çevresel Yatırımlar

 

Tozsuzlaştırma Yatırımları

 • Hammadde stokhol üzerlerinin kapatılması
 • Konveyör taşıyıcı bant sistemlerinin üzerlerinin örtülmesi
 • Tozsuzlaştırma Filtreleme Sistemleri
 • Periyodik PM10 toz ölçümü için toz ölçüm ekipmanı

 

Atık Alanı

Atık Depolama alanında aşağıdaki atıklar sınıflandırılarak depolanır.

 • Kağıt
 • Plastik
 • Tahta
 • Demir
 • Tehlikeli Kimyevi Atıklar
 • Her türde atık yağ ve yağlı malzeme
 • Pil

 

Su Arıtma Tesisi

 • Fabrika içerisinde kullanılan su, arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra tekrar yeşillendirme çalışmaları için kullanılmaktadır.
 • Kullanılan ve arıtılan su miktarları Su Yönetimi Direktifi çerçevesinde sürekli izlenmekte ve maksimum düzeyde kullanılan su arıtılmaya çalışılmaktadır.

 

Asbest Çatıların Değişimi

Asbest içerikli çatı kaplama malzemelerinin kullanımına kesinlikle izin verilmemektedir.

Yeşillendirme Faaliyetleri

Yeşillendirme ve ağaç dikme faaliyetleri periyodik olarak devam etmektedir.