Çevresel Tatbikatlar

 

Çevresel Acil Durumlar

Çevresel acil durumlarda hangi hareket tarzının izleneceğini personele aktarmak için senede en az iki sefer Çevresel Acil Durum Tatbikatları yapılmaktadır.