İklim Değişikliği

 CO2

(CO2) Emisyonu

  • BEM Ltd küresel sorun halindeki iklim değişikliği konusuna özel önem göstermektedir. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya (CO2   emisyon miktarını azaltmaya) katkısı olabilecek bilimsel ve ticari kararları hayata geçirmektedir.
  • BEM Ltd sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için iklim değişikliği ve enerji verimliliğine birincil öncelik vermiştir.
  • CO2 emisyonunu azaltmak için BEM Ltd.

 - Standartlar çerçevesinde klinker faktörü minimum düzeyde tutmaya çalışıyor.

- Oksijen (O2) miktarını artırmaya yönelik yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışması yapıyor.

- Geri dönüşümle tekrar kullanılabilecek atıkları en iyi şekilde depolayıp geri dönüşüme hazır halde tutmaktadır.

- Üretim sürecinde enerji tüketimini minimum düzeyde tutarak enerjiyi verimli kullanmaya çalışmaktayız.

 - Akaryakıtla çalışan iş araçlarını elektrik enerjisi ile  çalışan iş araçlarıyla değiştiriyoruz.